pripūsti

pripūsti
pripū̃sti, prìpučia, prìpūtė; SD162, I 1. tr. N, K pučiant prinešti (apie vėją); Vėjas prìpūtė (pilnas) akis dulkių, smėlio NdŽ. 2. tr. pučiant atvaryti (apie vėją): Tas vėjas pripū̃s lietaus Ėr. Čia, mis[li]ni, vėjas visko prìpučia! Lp. 3. tr. pučiant nugairinti, pakenkti (apie vėją): Vėjas akis prìpūtė, ašaros bėga Ėr. Važiuojant vėjas ausis prìpūtė, ir skauda galvą Pc. Pūtė pūtė vėjas iš beržyno, dai pripūtė mergelei galvelę (d.) Tvr. 4. tr. K pučiant prileisti, privaryti: Pripū̃sk dvasės žarnas, kad nesudžiūtų J. Kietai pripūstos dviračio padangos . Pilną uzboną prìpučia, o nėr alaus Slm. Jis pripūtė seilių [į armoniką] . | prk.: Jie baimės pripūsti Ėr. 5. tr., intr. Plng šnek. įkvėpti, prikalbėti: Neišmokysi, nepripū̃si Ėr. Vaikis mat buvo pripūtęs moterims ne tik trobą apsikuopti, bet ir ragaišių prikepti . Ką anas šneka, jam seserys viską prìpučia Ut. Jis buvo pripūstas tos dvasios Ėr. | prk.: Valdžia nepripūs mūsų žemei, kad ji derlingesnė būtų J.Avyž. 6. tr. padaryti išsipūtusį, storą: Kiaulės koją suėdžiau, tiek esu pripūstà kaip erkė KlvrŽ. | refl.: Ko tu tokia prispū̃tus, ar sergi? Švnč. 7. tr. šnek. priėsti, privalgyti, prigerti: Karvės kaip prìpūtė dobilų, tuojau pieno daugiau atsirado Užv. | refl.: Ei tu, gyvuly, prisipūtei kaip veršis! . 8. intr. šnek. primiegoti: Lig pusryčių užtenkamai galėjai pripū̃sti Ėr. Keliom dienom prìpūtei Ds. 9. tr. vis prilipinti, pridurti (verpiant): Nepripūsk siūlą taip tankiai, kas iš ano būs, nepaausi Ggr. Verpa pripūstais siūlais, vienos prypūtos Ggr. Siūlai pūstinai pripūsti, kad nepaslenka raišioti nutrūkstant Nt.
◊ [į] gálvą pripū̃sti prikalbėti, nuteikti: Ir seniems galvas jau vėjų pripūtė Žem. Kas jai ir pripūtė galvą tokių kvailybių? J.Paukš. Jis man pripūtė į galvą nesąmonių .
miglų̃ pripū̃sti; primeluoti.
\ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pripusti — pripùsti vksm. Dobilų̃ pripùto kárvė ir išpùto …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pripusti — pripùsti 1. intr. NdŽ ištinti, išsipūsti. ║ prk. patvinti: Vaje, kap priputus upė! Šlk. 2. intr., tr. menk. privalgyti, priėsti, prigerti: Teip pririjau, priputaũ, kad net slabna Brž. Priputaĩ kai gyvulys ir nepasirangai Žž. Išėjo bajorai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripūsti — pripū̃sti vksm. Vėjas ausi̇̀s, į ausi̇̀s pri̇̀pūtė dùlkių, smė̃lio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dapūsti dapučia dapūtė — ×dapū̃sti, dàpučia, dàpūtė (hibr.) 1. tr., intr. LVI438 pripūsti. 2. tr. J užpūsti. pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpūsti — 1. intr, tr. SD395, N, K kiaurai pereiti (apie vėją): Perpučia vėjas SD301. Žalioms arba šlapioms malkoms laikyti tinkamiausia vieta perpučiamuose pastatuose rš. Prie ežerui krūmiukai tokie būdavo, tai dabar suaugę, vėjas neperpučia Alks. Toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripusdinti — pripùsdinti 1. cur. pripusti 2: Reikėj[o] pripusdyt žandarus Grš. 2. cur. pripusti 3: Jis kone pripùsdino tą mergą Skr. pusdinti; papusdinti; pripusdinti; supusdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priputinti — 1 pripùtinti 1. caus. pripusti 2: Ot svotai buvo alkani, kad ir pripùtint negalėjau Grv. Prigirdė, pripùtino – guli tas dabar balo[je] kojas užvertęs Plv. Tu manai, kad tu mane čionai priputinai, tai neapsakoma man laimė? LzP. Pripùtinai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipusti — apipùsti, appùsti 1. intr. K, Kč aptinti, ištinti: Aptinė kap kelmas, rankos kojos appùto Lp. ║ išsipūsti, išpampti: Gal dobiluose karvės buvo, kad net šonai appùtę Lš. Kap karvė apipuñta (persiėdus išpunta), tai reikia ją vaikyt Al. ^… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”